Paměť a tradice v evropské hudební kultuře pozdního středověku a raného novověku

Cambridge, Trinity College Library

V letech 2016–2019 jsem měl čest být jedním z řešitelů mezinárodního muzikologického projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (soundme.eu). Za ukončeným projektem zůstane množství vědeckých i jiných publikací, zorganizovaných koncertů, workshopů a dalších akcí.

Díky iniciativě Lenky Hlávkové z Ústavu hudební vědy FF UK vznikl též 10dílný seriál pro časopis Harmonie, který představuje některá z dílčích témat řešených v rámci tohoto projektu. Úvodní a závěrečný díl nechávají nahlédnout do zákulisí současné reality výzkumu v oblasti humanitních věd. Jednotlivé díly představují neznámé aspekty notredamské polyfonie, hudebního života pozdně středověkých univerzit, dotýkají se nakládání s minulostí v kontextu evropských reformačních hnutí a mýtu benátské vícesborovosti.

1. Úvod. Dějiny hudby na počátku 21.století | Introduction. Music history in the early 21st century
Lenka Hlávková

2. „Zacházení s minulostí“ v hudbě Paříže 13. století | “Uses of the Past” in the Music of Thirteenth-Century Paris
Adam Mathias

3. Hudba na středoevropských univerzitách 14. a 15. století | Resounding Universities at the End of the Middle Ages
Jan Ciglbauer

4. David Chytraeus a význam minulosti pro luteránskou hudbu a liturgii | David Chytraeus and the Presence of the Past in Lutheran Music and Liturgy
Christine Roth

5. Piotr z Grudziądza/Petrus Wilhelmi de Grudencz kdysi a nyní | Petrus Wilhelmi past and present
Paweł Gancarczyk

6. Zpívání v chmurných časech. Hudba v amsterdamském dvoře bekyní na počátku 17. století | Singing in ‘dreary times’. Music from the Amsterdam court beguinage in the early 17th century
Ulrike Hascher-Burger

7. Uchovávání zvukové paměti ve střední Evropě: polyfonní píseň Martir Christi | Preserving Sound Memories in Central Europe: The Polyphonic Song Martir Christi
Antonio Chemotti

8. Hymny a moteta, paměť a minulost: Hudební praxe v běžném životě německých luteránů v raném novověku | Hymns and motets, memory and history: musical practices in the daily life of early modern Lutherans in Germany
Inga Mai Groote

9. Návrat Monteverdiho hudby ke kořenům? | Bringing Monteverdi’s music back to its source?
Bartłomiej Gembicki

10. HERA: Evropský výzkum v humanitních vědách | HERA: Humanities in the European Research Area
Dita Hradecká

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!