K dějinám hudby na kolejích pražské univerzity v jejím nejstarším období

V časopise Studia mediaevalia Bohemica IX, 2/2017, s. 7-19, vyšla má skica dějin hudby kolejí pražské univerzity na sklonku 14. století a v době těsně pohusitské.

Studie ukazuje a rozebírá typy pramenů, které nám dávají nahlédnout do hudebního života nejstarší středoevropské univerzity. Zdánlivě úsporné a málo vypovídající prameny – katalogové záznamy, statuta a seznamy majetku – se najednou ukazují v příznivějším světle, pokud se podaří identifikovat relevantní srovnávací materiál.

Zatímco z prostředí okolních středoevropských univerzit na přelomu 14. a 15. století se dochovalo velmi málo notovaných hudebních pramenů, v případě nižších školských institucí je situace mnohem lepší. Mnoho indicií navíc ukazuje, že univerzity a vyšší klášterní a městské školy byly propojeny mnoha personálními i institucionálními vazbami. Otevírá se tak prostor pro nové zhodnocení této stránky hudební kultury.

Tato studie se může stát např. základem pro dramaturgicky objevné koncertní programy, které si vytknou za cíl představit zvukovou stránku oficiálního i neoficiálního života pozdně středověkých škol a univerzit, tedy sociálního prostředí, které bylo pro středoevropské dějiny hudby 15. a počátku 16. století stěžejní.

 

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!